Cesta:

  • Aegon se v České republice mění na NN

Aegon se v České republice mění na NN

Informace pro klienty, bývalé klienty a obchodní partnery ke sloučení pojišťoven Aegon a NN.

Spojují nás holandské kořeny a teď i společná budoucnost. Sdílíme také stejné hodnoty, které ztělesňuje Martina Sáblíková, dlouholetá tvář Aegonu a nyní NN. Budeme tu pro vás v ještě lepší formě. Svět se sice mění, ale opravdové partnerství zůstává.

Aegon a NN


Finanční skupina Aegon prodala v lednu 2019 své podnikatelské aktivity v České republice nizozemské finanční skupině NN a vlastníkem pojišťovny Aegon se stala NN Životní pojišťovna. Dne 1. 10. 2019 dojde se souhlasem České národní banky ke sloučení obou pojišťoven, pojišťovna Aegon zanikne a NN Životní pojišťovna se stane nástupnickou společností.

Všechny klienty pojišťovny Aegon ujišťujeme, že po sloučení obou pojišťoven zůstávají podmínky uzavřených smluv životního pojištění zcela zachovány.

Informace pro stávající klienty
Přesto, že veškerá práva a povinností vyplývající z pojistné smlouvy nejsou v souvislosti s fúzí nijak dotčena a v plném rozsahu je přebírá NN Životní pojišťovna, klienti mají zákonné právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to do jednoho měsíce od doručení oznámení o sloučení obou pojišťoven. Výpověď může být učiněna prostřednictvím formuláře Ukončení pojistné smlouvy. Vyplněný a podepsaný formulář je potřeba zaslat na adresu Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. V případě odkupného v hodnotě vyšší než 50 000 Kč musí být podpis úředně ověřen. Výpovědní doba běží 8 dnů po doručení výpovědi, případné odkupné je splatné nejpozději do jednoho měsíce od zániku pojištění. Předčasné ukončení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné a doporučujeme ho předem konzultovat s finančním poradcem. Více informací k výpovědi pojistné smlouvy naleznete zde.

Informace pro bývalé klienty
Pokud jste bývalým klientem pojišťovny Aegon a máte nevyřízené nároky z pojistných událostí, pak je po ukončení činnosti pojišťovny Aegon můžete nárokovat u NN Životní pojišťovny.

Nejčastější otázky a odpovědi ke sloučení naleznete zde. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naše kontaktní centrum - telefonicky na čísle 244 090 800 nebo prostřednictvím emailu dotazy@nnblue.cz.

Informace ke sloučení společností jsou k dispozici také na webové stránce www.nn.cz/slouceni.