Cesta:

Závažné onemocnění

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě závažného onemocnění?

Co je třeba udělat?

Vyplňte formulář "Hlášení škodní události"

  • Formulář podepište.
  • Podpis nechte úředně ověřit.
  • Přiložte veškerou zdravotnickou dokumentaci, zejména tu, ve které je uvedena diagnóza závažného onemocnění (např. fotokopie propouštěcí zprávy z hospitalizace, zprávy odborného lékaře, vyšetření z histologie apod.).
  • Zašlete vše na adresu AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4.

Jak budeme postupovat po nahlášení závažného onemocnění?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami.
  • Můžeme si vyžádat doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Budeme vás informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. od zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi

1) Jaká onemocnění jsou kryta v rámci pojištění závažných onemocnění?
AEGON: Onemocnění a jejich přesné definice jsou uvedeny v pojistných podmínkách – např. rakovina, infarkt myokardu, mrtvice, transplantace důležitých orgánů, roztroušená skleróza apod.

2) Která onemocnění jsou plněna již při mírnějším rozsahu?
AEGON: Jedná se o onemocnění rakovinou, srdečním infarktem, mrtvicí a roztroušenou sklerózou.

3) Co se stane s tímto připojištěním po proplacení pojistné události?
AEGON: Pojištění tímto momentem zaniká. Výjimkou je plnění při mírnějším stupni závažného onemocnění, kdy je vyplaceno částečné plnění a pojištění pokračuje dále. Zaniká až případnou výplatou plnění při extrémním rozsahu daného závažného onemocnění.

4) Co kryje pojištění ZO PLUS pro ženy?
AEGON: Pojištění kryje zejména vážná onemocnění a komplikace spojené s těhotenstvím a porodem a rovněž i nejčastější vrozené vady dítěte, jako např. vrozené srdeční vady, Downův syndrom, rozštěp rtu a/nebo patra apod.

 

Aktualizováno září 12, 2014