Cesta:

Trvalé následky úrazu

Jedná se o objektivní následky úrazu trvalého charakteru, tedy například omezení hybnosti částí těla, nestabilita kloubu či ztrátová poranění. Uplatňují se zpravidla po roce, kdy je zřejmé, že trvalé následky jsou již ustáleny a nemůže dojít ke změně zdravotního stavu. Výjimkou jsou ztrátová poranění, u kterých můžete uplatnit nárok na plnění již po ukončení léčení. Po uplatnění nároku následuje zpravidla prohlídka u smluvního lékaře pojistitele, který stanovuje trvalé následky podle oceňovací tabulky, kterou naleznete rovněž v pojistných podmínkách.