Cesta:

Denní odškodné při úrazu

Kryje úrazy s průměrnou dobou léčení podle lékařského hodnocení delší než 21 dnů. Plnění poskytujeme zpravidla paušálně podle počtu dnů uvedených v oceňovací tabulce, kterou naleznete v pojistných podmínkách.