Cesta:

Denní odškodné při úrazu plus

Kryje úrazy s průměrnou délkou léčení podle lékařského hodnocení léčení od 7 do 21 dnů. Plnění poskytujeme paušálně podle počtu dnů uvedených pro danou diagnózu v oceňovací tabulce, kterou naleznete v pojistných podmínkách. Je nutné, aby se diagnóza poranění a způsob léčení přesně shodoval s diagnózou a způsobem léčení uvedeným v těchto tabulkách.