Cesta:

Smrt následkem úrazu

Kryje pouze úmrtí v důsledku úrazu. Nárok na plnění má obmyšlená osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě. Pokud tato osoba není uvedena, mají nárok na plnění osoby v posloupnosti – manžel, děti, rodiče, atd. (upravuje zákon).