Cesta:

Onemocnění v konečném stádiu

Onemocnění v konečném stádiu (Terminal Illness) je onemocněním, resp. stadiem onemocnění, které se rozvinulo nebo se velmi rychle rozvíjí do stádia nevyléčitelnosti a předpokládané úmrtí je do 12 měsíců ode dne potvrzení takové diagnózy. Nárok na plnění má v tomto případě pojištěný.