Cesta:

Invalidita vyššího rozsahu

Přiznání invalidity 3. stupně a současně přiznání příspěvku na péči podle předpisu o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III. a současně pojištěný není schopen zvládat 7 a více (u osob mladších 18 let 6 a více) základních životních potřeb. Pokud je Invalidita vyššího rozsahu přiznána dříve než po 2 letech od počátku pojištění, poskytujeme pojistné plnění, pouze pokud k invaliditě došlo v důsledku úrazu.