Cesta:

Invalidita 3. stupně (Plná invalidita)

Přiznání invalidity 3. stupně, tedy invalidity, kde klesla vaše schopnost pracovat nejméně o 70 %. Pokud je invalidita 3. stupně přiznána dříve než po 2 letech od počátku pojištění, poskytujeme pojistné plnění výhradně v případech invalidity v důsledku úrazu.