Cesta:

Zproštění od placení pojistného

V případě přiznání invalidity 3. stupně a invalidního důchodu za vás převezmeme povinnost placení pojistného z celé pojistné smlouvy. Pokud je invalidita přiznána dříve než po 2 letech od počátku pojištění, přiznáváme zproštění od placení pojistného výhradně v případech invalidního důchodu v důsledku úrazu.