Cesta:

Pracovní neschopnost

Připojištění kryje pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, která je delší než 28 dní. Plnění poskytujeme jednorázově po ukončení pracovní neschopnosti. Pokud je pracovní neschopnost delší než 6 týdnů, máte možnost požádat o zálohu na pojistné plnění.