Cesta:

Hospitalizace

Vyplácí se denní dávka za každou půlnoc strávenou v nemocnici (tedy již od 1. půlnoci), pojištěný však musí strávit v nemocnici minimálně 2 půlnoci.V případě hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem se vyplácí denní dávka až od 5. půlnoci. Den nástupu do nemocnice a den propuštění jsou posuzovány jako jeden den.