Cesta:

  • Hlášení pojistné události

Hlášení pojistné události

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.


Pro nahlášení pojistné události online pokračujte kliknutím na příslušný odkaz:

Úraz - online hlášení

Ošetřování dítěte - online hlášení

Pracovní neschopnost - online hlášení

Hospitalizace - online hlášení

Pokud chcete nahlásit jinou škodu nebo nechcete využít online hlášení, pokračujte kliknutím na následující odkazy:

 

Úraz

Hospitalizace nebo pracovní neschopnost 

Závažné onemocnění 

Invalidita

úmrtí