Cesta:

Výpověď smlouvy z důvodu sloučení s NN

Vypovědět pojistnou smlouvu může být nevýhodné, a to jak finančně, tak i z dalších důvodů.

Vaše pojistná smlouva je postavena tak, aby se mohla přizpůsobit aktuální životní situaci. Můžeme změnit pojistné částky, sjednat nová pojištění nebo zrušit ta, která už nepotřebujete. Uděláme všechno pro to, abychom společně nalezli nejvhodnější postup v řešení momentální situace.

Pokud jste se rozhodli svou smlouvu ukončit, zvažte prosím:

Finanční důsledky výpovědi

  • Pokud jste využívali daňové zvýhodnění životního pojištění, budete muset daňové odpočty zpětně dodanit.
  • V případě produktů investičního životního pojištění budete mít nárok pouze na odbytné/odkupné, jehož výše se odvíjí od délky trvání pojistné smlouvy, nedosahuje však plné výše vámi vložených finančních prostředků.
  • Přicházíte o bonus za věrnost i bezeškodní průběh.


Nefinanční důsledky výpovědi

  • Pokud se budete chtít znovu pojistit, pojišťovny posoudí váš aktuální zdravotní stav a je možné, že některá rizika vám odmítnou pojistit.
  • Na základě uzavření nové smlouvy vám mohou u některých pojištění znovu běžet čekací doby.


Postup v případě výpovědi:
V případě, že se rozhodnete pro výpověď pojistné smlouvy, můžete k tomu využít formulář Žádost o ukončení pojištění. Jako důvod výpovědi uveďte, že se jedná o ukončení smlouvy z důvodu sloučení s NN. Vyplněný a podepsaný formulář je potřeba zaslat na uvedenou níže. V případě odkupného v hodnotě vyšší než 50 000 Kč musí být na žádosti úředně ověřen podpis. Výpovědní doba běží 8 dnů po doručení výpovědi, případné odkupné je splatné nejpozději do jednoho měsíce od zániku pojištění.

Adresa pro zaslání výpovědi:
AEGON Pojišťovna
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov