Cesta:

 • Daňové odpočty u životního pojištění za rok 2016

Daňové odpočty u životního pojištění za rok 2016

ledna 2, 2017

Začátek roku znamená i přípravu pro podávání daňového přiznání. Proto jsme po vás připravili jednoduchého průvodce důležitými podmínkami a termíny, abyste dokázali zvládnout daňové odpočty u životního pojištění včas a bez stresu.

Kdy je na daňové odpočty nárok?

 • Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem.
 • Výplata pojistného plnění je sjednána na dobu minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy.
 • K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let
 • U smlouvy nesmí být sjednána možnost tzv. mimořádného výběru z podílového účtu.

Kolik činí odpočet?

 • Maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného za rok 2016 je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
 • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
 • Do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.

Daňově uznatelné jsou pouze hlavní tarify a následující pojištění:

 • Zproštění od placení
 • Invalidní penze
 • Připojištění smrti s klesající PČ (od roku 2010)
 • Pozůstalostní důchod
 • Připojištění smrti s konstantní PČ (od roku 2010)
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně s klesající PČ
 • Smrt
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně s klesající PČ

Termíny odeslání daňových potvrzení Aegon

 • Potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na soukromé životní pojištění v roce 2016 bude Aegon svým klientům odesílat v období od 9. 1. 2017 do 23. 1. 2017.
 • Daňová potvrzení v elektronické podobě budou letos poprvé dostupná i online na portále AEGON Online – https://online.aegon.cz

Termíny důležité pro odevzdání daňových přiznání

 • Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15. 2. 2017 – podává-li za něj daňové přiznání zaměstnavatel.
 • Osoby podávající daňové přiznání individuálně odevzdávají daňová přiznání do 31. 3. 2017.
 • Osoby, za které podává přiznání daňový poradce, do 30. 6. 2017.

Příspěvek zaměstnavatele a daňové odpočty

Jak jsme již uvedli, klient nemůže zahrnout do svých odpočtů příspěvek zaměstnavatele. U příspěvku zaměstnavatele uplatňuje zaměstnavatel osvobození od daně z příjmů. Nově však zaměstnavatelům pojistitel vystavuje daňové potvrzení, kde je uvedeno, zda pojistná smlouva splňuje podmínky daňově uznatelnosti a rovněž potvrdí přesnou výší pojistného zaplacenou zaměstnavatelem, která daným podmínkám odpovídá. I nadále jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, kterou jim zaměstnanec předá. Daňové potvrzení pro zaměstnavatele je odesláno na adresu pojistníka.

Kdy je nárok na daňové potvrzení pro vašeho zaměstnavatele?

 • Pojistník má podepsaný dodatek k pojistné smlouvě o využívání daňových výhod
 • Z dané pojistné smlouvy nebyl od roku 2015 provedený mimořádný odkup jednotek
 • Na pojistné smlouvě jsou sjednaná pouze daňově uznatelná rizika, a nebo výše pojistného hrazena pojistníkem pokrývá poplatky za daňově neuznatelná rizika
 • Pojistné hrazené zaměstnavatelem je správně identifikováno


V případě, že budete mít k zaslaným daňovým potvrzením jakýkoliv dotaz, nebo vám daňové potvrzení nepřijde, ačkoliv jste přesvědčeni, že na ně máte nárok, je tady pro vás Klientský servis Aegon na čísle 244 090 800 nebo na emailu dotazy@aegon.cz.

Rádi vám pomůžeme překonat "daňový shon", když se na nás s vašimi dotazy obrátíte.

Váš tým Aegon