Cesta:

  • Vy fanděte bez obav, my máme pro jistotu připraveno dvojnásobné plnění!

Vy fanděte bez obav, my máme pro jistotu připraveno dvojnásobné plnění!

května 2, 2018

Aegon přichystal u příležitosti probíhajícího šampionátu speciální akci pro své stávající klienty. Klient, kterého by v den zápasu českého hokejového týmu postihl infarkt, dostane od pojišťovny dvojnásobné pojistné plnění.

Tématem zvýšeného rizika srdeční příhody v průběhu sportovních zápasů se zabývala studie provedená v Německu v roce 2006 v průběhu konání světového poháru FIFA. Výsledky studie ukázaly, že sledování stresujícího sportovního zápasu zvyšuje riziko infarktu více než dvojnásobně. Informace o studii zde. 

Akce se týká stávajících klientů pojišťovny Aegon, kteří mají v rámci svého životního pojištění sjednáno připojištění závažných onemocnění. Dvojnásobné pojistné plnění se vztahuje na ty dny, v nichž bude česká hokejová reprezentace hrát zápas. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění až do maximální výše 3 miliony Kč. Pojistné plnění se kromě navýšení řídí standardními pojistnými podmínkami.

Ischemická choroba srdeční, mezi jejíž projevy infarkt myokardu patří, je jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v rozvinutých zemích, včetně České republiky. Srdeční infarkt je jednou z nejfrekventovanějších diagnóz v rámci pojištění závažných onemocnění. Není již pravidlem, že postihuje pouze starší ročníky. V dnešním uspěchaném světě postihuje běžně i osoby kolem 40ti let věku. V ČR je více než polovina všech hospitalizací dospělých na interních odděleních podmíněna kardiovaskulárními chorobami.

Připraveno ve spolupráci se zajišťovnou