Cesta:

Daňové odpočty u životního pojištění za rok 2015

února 5, 2016

Blíží se termín podávání daňového přiznání, proto jsme po vás připravili jednoduchého průvodce důležitými podmínkami a termíny, abyste dokázali zvládnout daňové odpočty u životního pojištění včas a bez stresu.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Aegon

Kdy je na daňové odpočty nárok?

 • Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem.
 • Výplata pojistného plnění je sjednána na dobu minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy.
 • K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let.
 • Nově musí mít pojištěný podepsaný dodatek k pojistné smlouvě o využívaní daňových výhod.

Kolik činí odpočet?

 • Maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného, je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
 • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
 • Do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.
 • Daňově uznatelné jsou pouze hlavní tarify a následující pojištění:

                • zproštění od placení
                • invalidní penze
                • připojištění smrti s klesající PČ (od roku 2010)
                • pozůstalostní důchod
                • připojištění smrti s konstantní PČ (od roku 2010)
                • smrt nebo invalidita 3. stupně
                • smrt nebo invalidita 3. stupně s klesající PČ
                • smrt

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny odeslání daňových potvrzení Aegon:

 • Potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na soukromé životní pojištění v roce 2015 odesílal Aegon svým klientům v období od 11. 1. 2016 do 29. 1. 2016.

Termíny důležité pro odevzdání daňových přiznání:

 • Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15. 2. 2016 – podává-li za něj daňové přiznání zaměstnavatel.
 • Osoby podávající daňové přiznání individuálně odevzdávají daňová přiznání do 31. 3. 2016.
 • Osoby, za které podává přiznání daňový poradce, do 30. 6. 2016.

Příspěvek zaměstnavatele a daňové odpočty

Jak jsme již uvedli, klient nemůže zahrnout do svých odpočtů příspěvek zaměstnavatele. U příspěvku uplatňuje odpočet zaměstnavatel. Nově však zaměstnavatelům pojistitel vystavuje daňové potvrzení, kde je uvedeno, zda pojistná smlouva splňuje podmínky daňově uznatelnosti a rovněž potvrdí přesnou výší pojistného zaplacenou zaměstnavatelem, která daným podmínkám odpovídá. I nadále jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, kterou jim zaměstnanec předá. Daňové potvrzení pro zaměstnavatele je odesláno na adresu pojistníka.

Kdy je nárok na daňové potvrzení pro vašeho zaměstnavatele?

 • Pojistník má podepsaný dodatek k pojistné smlouvě o využívaní daňových výhod
 • Z dané pojistné smlouvy nebyl od roku 2015 provedený mimořádný odkup jednotek
 • Na pojistné smlouvě jsou sjednaná pouze daňově uznatelná rizika, a nebo výše pojistného hrazena pojistníkem pokrývá poplatky za daňově neuznatelná rizika
 • Pojistné hrazené zaměstnavatelem je správně identifikováno


V případě, že budete mít k zaslaným daňovým potvrzením jakýkoliv dotaz, nebo vám daňové potvrzení nepřijde, ačkoliv jste přesvědčeni, že na ně máte nárok, je tady pro vás Klientský servis Aegon na tel. čísle: 844 100 200 nebo na e-mailu: dotazy@aegon.cz.

Rádi vám pomůžeme překonat "daňový shon", když se na nás s vašimi dotazy obrátíte.

S přáním mnoha úspěchů v roce 2016.
Váš tým Aegon