Cesta:

Základní údaje

AEGON Pojišťovna zahájila svou činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej životního pojištění.

Obchodní jméno: AEGON Pojišťovna, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
IČ: 271 82 461
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9577
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 22. září 2004
Udělení povolení k činnosti: 23. března 2005
Zahájení činnosti: 1. dubna 2005
Jediný akcionář: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
Sídlo jediného akcionáře: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království
Struktura ovládajících osob:                                  

NN Group N.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhage, Nizozemské království
↓ 100%
NN Insurance Eurasia N.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhage, Nizozemské království
↓ 100%
Nationale-Nederlanden Nederland B.V., se sídlem Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK 's-Gravenhage, Nizozemské království
↓ 100%
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., se sídlem Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království
↓ 100%
AEGON Pojišťovna, a.s.

Údaje o akciích:

100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 900 000 Kč
100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 900 000 Kč

Základní kapitál:   380 000 000 Kč, splacen 100 %
Koncern: AEGON Pojišťovna, a.s. je součástí mezinárodního finančního koncernu NN Group N.V. (více informací o koncernu AEGON N.V. je k dispozici na webu www.nn-group.com)

Předmět činnosti

a) pojišťovací činnost podle § 4 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu odvětví životních pojištění I., II. a III. uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,

b) činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví:
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
- šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou
podle zákona o pojišťovnictví,
- provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění,
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a likvidátory pojistných událostí
- provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednání bankovních účtů a kreditních karet