Cesta:

Aegon v České republice

Jsme součástí světové finanční skupiny se 170letou historií a zkušenostmi z 20 zemí celého světa. Naše poslání je v Česku i všude ve světě stejné - chceme pomáhat klientům se zabezpečením jejich finanční budoucnosti.

Náš přístup

U našeho životního pojištění klademe důraz na spolehlivé zajištění proti závažným rizikům, jakými jsou invalidita, závažná onemocnění či smrt. Součástí filosofie našich produktů je motivace ke zdravému životnímu stylu.

Životní pojištění je dlouhodobý produkt, proto směřujeme své aktivity k vytváření dlouhodobého vztahu s našimi klienty. Mezi naše základní hodnoty patří otevřenost a transparentnost. Poskytujeme srozumitelné, přesné a včasné informace o našich produktech, aktivitách a finančních výsledcích.

Využíváme moderní technologie, které dokáží požadavky našich klientů a obchodních partnerů řešit efektivně a šetří jejich čas a energii.