Cesta:

  • Aegon se v České republice změnil na NN

Aegon se v České republice změnil na NN

Informace pro klienty, bývalé klienty a obchodní partnery ke sloučení pojišťoven Aegon a NN.

Spojují nás holandské kořeny a teď i společná budoucnost. Sdílíme také stejné hodnoty, které ztělesňuje Martina Sáblíková, dlouholetá tvář Aegonu a nyní NN. Budeme tu pro vás v ještě lepší formě. Svět se sice mění, ale opravdové partnerství zůstává.

Martina Sablikova

Finanční skupina Aegon prodala v lednu 2019 své podnikatelské aktivity v České republice nizozemské finanční skupině NN a vlastníkem pojišťovny Aegon se stala NN Životní pojišťovna. Dne 1. 10. 2019 došlo se souhlasem České národní banky ke sloučení obou pojišťoven. NN Životní pojišťovna se stala nástupnickou společností.

Důležité informace pro klienty bývalé pojišťovny Aegon:

Podmínky pojištění: Všechny klienty pojišťovny Aegon ujišťujeme, že po sloučení obou pojišťoven zůstávají podmínky uzavřených smluv životního pojištění zcela zachovány.
Nový pojistitel: NN Životní pojišťovna N.V. (v Nizozemí vystupující pod obchodní firmou Nationale‑Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.)
Sídlo pojistitele: Rotterdam, Weena 505, Nizozemské království (komunikaci, dotazy a jiná podání je nezbytné adresovat na kontaktní adresu českého zastoupení)
Kontaktní adresa Českého zastoupení: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
Webová stránka pojistitele: www.nn.cz
Webová stránka týkající se sloučení: www.nn.cz/slouceni
Kontaktní centrum: 244 090 800, dotazy@nnblue.cz
Portál pro klienty: online.nnblue.cz
Hlášení pojistné události: www.nn.cz/hlaseni
Žádosti o změnu smlouvy: pojistovna.nn.cz/nnblue
Další důležité dokumenty: pojistovna.nn.cz/nnblue

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky našeho kontktního centra na telefonu 244 090 800 nebo e-mailu dotazy@nnblue.cz.