Cesta:

  • Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Tento web, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik.

Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v České Republice - Blind Friendly Web, Pravidla pro tvorbu přístupného webu, vydaná Ministerstvem Informatiky, a WCAG 1.0.

Struktura obsahu i layoutu je vytvořena validním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).

Pro hodnoty atributů značkovací jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Tisk

Webové stránky mají vlastní tiskový stylopis. Je tak možné je bez jakýchkoliv úprav rovnou vytisknout. Na papír se vytiskne pouze hlavní obsah webu. Nebude vytisknuta například navigace, doprovodné texty nebo patička stránky.

Kontakt

V případě problémů s přístupností webové prezentace kontaktujte správce na e-mailu dotazy@aegon.cz.