Cesta:

  • Pravidla využívání osobních údajů a pravidla využívání cookies

Pravidla využívání osobních údajů a pravidla využívání cookies

Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost.

Provozovatelem internetových stránek je společnost AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ: 271 82 461. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru, který je ve vlastnictví společnosti AEGON N.V. (holdingová společnost skupiny Aegon).

Předtím, než začnete tyto webové stránky využívat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto webových stránek s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. V opačném případě prosíme tyto stránky nevyužívejte.

Principy a zásady
Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost.
Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost Aegon Pojišťovna, a.s.

Webové stránky Aegon Pojišťovny, a.s., mohou nicméně zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Shromažďování a využívání informací
Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na vašem počítači, kam patří informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.

Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb.

Využívání cookies
Tyto webové stránky, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies".

Co jsou to „cookies"?
„Cookie" je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti Aegon byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?
Na těchto Stránkách může Aegon využívat dva druhy cookies:

  • Session cookies - jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.
  • Permanentní cookies - permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas například v kontextu registrace, sjednání schůzky se zprostředkovatelem, emailových upozornění a jiných (webových) aplikací.

Poskytování údajů třetím stranám a mlčenlivost
Vaše osobní údaje poskytneme pouze státním orgánům a dalším oprávněným orgánům či institucím v případech, kdy to vyžaduje zákon. Naši zaměstnanci a smluvní partneři jsou povinni zachovávat mlčenlivost a řídit se interními pravidly Aegon Pojišťovny, a.s.

Svoboda volby
Rádi bychom využili Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás informovali o našich produktech a službách a v případě potřeby se dotázali na Váš názor. Vaše účast je samozřejmě zcela dobrovolná. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat.

Bezpečnost
Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které máme ve správě, proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, destrukci nebo proti přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní postupy se neustále zdokonalují v souladu s vývojem nových technologií.