Cesta:

Pojišťovna Aegon má pro své klienty připravenou finanční náplast pro případ pokaženého léta

Léto si mnozí z nás spojují se sluncem, vodou a aktivnějším pohybem venku. Je to ale také období, kdy nejčastěji dochází k úrazům a poraněním.

Zkazit léto může dokonce i obyčejné štípnutí hmyzem, které může mít vážnější následky. Proto jsme pro naše klienty připravili pro tyto situace malou finanční náplast.

Pokud náš klient stráví během léta v nemocnici více než 10 dní, pojišťovna Aegon mu jako bonusovou a bezplatnou kompenzaci vyplatí 5 000 Kč.V roce 2017 evidoval národní registr hospitalizací více než 2,3 milionu případů. Z hlediska objemu poskytnuté péče byly třetím nejzávažnějším důvodem pro hospitalizaci poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin s průměrným denním stavem 3 760 hospitalizovaných pacientů. Každá hospitalizace, během níž musí člověk nedobrovolně zůstat na delší dobu v nemocnici, dokáže zkazit léto nejen jemu, ale i zbytku rodiny.

Mimořádné plnění 5 000 Kč klient získá při hospitalizaci z důvodu úrazů a poranění, virových, bakteriálních a parazitních onemocnění (např. střevní infekce, plané neštovice, borelióza atd.) Bonusové krytí se vztahuje na hospitalizaci od 1. července do 31. srpna 2019 (včetně) v české či zahraniční nemocnici, přičemž hospitalizace trvala déle než 10 po sobě následujících kalendářních dnů. Bonus je vyplácen nad rámec pojistných krytí uzavřených v rámci pojistné smlouvy. Pojišťovna Aegon poskytuje tento mimořádný bonus svým věrným klientům bezplatně, jako poděkování za projevenou důvěru při správě životního pojištění. Bonus získají automaticky všichni klienti životního pojištění, kteří uzavřeli pojistné smlouvy s technickým počátkem pojištění 31. prosince 2017 (včetně).

Detailní specifikaci najdete ve Veřejném příslibu zde.