Cesta:

  • Životní pojištění AEGON

Životní pojištění AEGON

Životní pojištění je tu proto, aby vám pomohlo, když se ve vašem životě stane něco neočekávaného.

mother and son making bubbles

Chrání vás pro případ možných rizik, která mohou nastat – nemoc, úraz, invalidita nebo úmrtí blízké osoby. Investiční životní pojištění kombinuje finanční ochranu pro případ nenadálých událostí a tvorbu investiční složky. jejím smyslem je především vytvořit finanční rezervu, která bude později sloužit k čerpání zvýšeného pojistného za krytá rizika.

Životní pojištění je vhodné zejména pro ty, pro které by nenadálá událost znamenala výraznou finanční zátěž rodiny nebo blízkých. Proto je pojištění často nezbytné pro osoby s hypotékou nebo jinými životními závazky.

Základní páteř pojištění tvoří pojištění pro případ smrti nebo dožití. K tomuto základu lze sjednat řadu takzvaných připojištění pro případ, úrazu, vážných onemocnění, invalidity a další.

Přehled rizik, která si u nás můžete pojistit

Jak již bylo řečeno, součástí investičního životního pojištění je i možnost tvorby finanční rezervy.

Přehled nabízených fondů investičního životního pojištění

Standardní vlastností investičního životního pojištění je jeho variabilita a flexibilita. V průběhu smlouvy lze většinu parametrů vašeho pojištění přizpůsobovat vašim aktuálním potřebám a životní situaci.


Při sjednávání životního pojištění je nutné zvážit řadu věcí, které v budoucnu ovlivní, jestli bude pojištění sloužit k vaší spokojenosti. Jsme přesvědčeni, že při jeho uzavření je třeba kvalifikované poradenství.

Životní pojištění AEGON si můžete sjednat prostřednictvím našich obchodních partnerů nebo přímo na našem kontaktním centru.

Všeobecné pojistné podmínky a další dokumenty 

Vše, co byste měli vědět, než uzavřete životní pojištění

Přehledně na jedné A4

mozek otázky

Časté otázky