Cesta:

Mimořádné plnění pro děti v případě hospitalizace z důvodu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy

Pojišťovna Aegon vyplatí mimořádné plnění ve výši 10 000 Kč v případě, že u pojištěného dítěte nastala klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza, která si vyžádá jeho hospitalizaci.

Nárok na bonusovou ochranu získají všichni neplnoletí klienti pojišťovny automaticky a zdarma. Mimořádná ochrana je poděkováním klientům za projevenou důvěru při uzavření smlouvy životního pojištění.

Více informací o mimořádné ochraně najdete ve veřejném příslibu zde.

Vyšší riziko, vyšší ochrana
S hezkým počasím tráví lidé více času v přírodě, v parku, v zahradě. A právě teď se zvyšuje riziko výskytu či kousnutí klíštětem. Tento malý parazit může způsobit závažné zdravotní onemocnění. Pro člověka jsou nebezpečné tím, že infikované klíšťata přenášejí lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu.

Kdy a kde se klíšťata vyskytují nejčastěji
Klíšťata se v našich zeměpisných šířkách vyskytují často. Začínají se probouzet v březnu, naplno začnou útočit v dubnu a aktivní jsou až do listopadu. Největší výskyt klíšťat je však právě v měsících květen a červen. Jejich domovem je tráva či keře cca do jednoho a půl metru výšky. Riziková místa jsou převážně listnaté a smíšené porosty, zejména jejich okraje zarostlé křovinami a bujnou bylinnou vegetací. Klíšťata se vyskytují na okrajích cest, různých strží, prohlubní v terénu i na březích vodních toků a ploch.

Tip 1: Jak se před klíšťaty chránit?
• Používáním repelentů
• Pomůže světlé oblečení, které pokrývá co největší část těla
• Vysoká obuv
• Přikrývka hlavy
• Vyhýbejte se ležení v trávě
• Po návratu z přírody si zkontrolujte tělo
• Pravidelně kontrolujte srst domácímu zvířeti

Tip 2: Jak vyndat klíště?
1. Nepotírejte ho olejem, či mastí. Může dojít k vyprázdnění střev klíštěte do rány, čímž se zvyšuje riziko nákazy nemocemi přenášenými klíšťaty.
2. Požitím gumové rukavice a pinzety (příp. jiný k tomu určený nástroj z lékárny).
3. Chyťte klíštěte co nejblíže ke kůži.
4. Jemným asi minutovým tažením (bez točení) ho pomaličku vytáhněte.
5. Po vyjmutí klíštěte místo důsledně vydenzifikujte a pozorujte. Pokud zarudnutí nezmizí do několika dnů, vyhledejte lékařskou pomoc.
6. Pokud část klíštěte zůstane v rance, navštivte lékaře.

Příznaky onemocnění přenášených klíšťaty

Při encefalitidě je čas od nákazy po objevení se prvních příznaků průměrně 7-14 dní, první fáze připomíná lehkou chřipku, pak nastává bezpříznaková fáze a brzy nastoupí vysoká horečka, nesnesitelné migrény, zvracení a ztuhnutí šíje.

Při lymské borelióze po přibližně 3-32 dnech od nákazy se v místě kousnutí klíštětem objeví u 60-80% pacientů červená skvrna, která se postupně zvětšuje a bledne.

Pokud spatříte příznaky, nutně vyhledejte lékaře.