Cesta:

Investiční test

Při rozhodování, jaký finanční fond investičního životního pojištění zvolit doporučujeme vzít v úvahu, jakým typem investora jste a co od investičního životního pojištění očekáváte.

Pokud sjednáváte smlouvu zejména jako ochranu před riziky, pak doporučujeme vždy zvolit konzervativní fond, tj. fond s rizikovostí vyjádřenou hodnotou max. 3.

Pokud chcete prostřednictvím investičního životního pojištění také investovat a nejste si jisti, jakým typem investora jste a jaký fond, by pro Vás mohl být vhodný, nabízíme možnost zkusit si níže uvedený test. Nakolik se budete naším doporučením řídit a který konkrétní fond/fondy zvolíte, záleží na Vašem rozhodnutí.

1. Dosavadní zkušenosti s investováním
S finančními produkty mám jen minimální zkušenosti – využívám nebo jsem využíval jen běžný či spořicí účet či termínovaný vklad; s investičními produkty či službami nemám zkušenostS finančními produkty mám jen minimální zkušenosti – využívám nebo jsem využíval jen běžný či spořicí účet či termínovaný vklad; s investičními produkty či službami nemám zkušenost 0
Mám omezené zkušenosti se službami v oblasti investic či s investičními produkty typu dluhopisy nebo podílové listy 1
Již mám zkušenosti s  produkty investičního charakteru nebo se službami v oblasti investic či portfolio managementu 2

 

2. Znalost nástrojů a zákonitostí finačního trhu
Nemám ani základní orientaci v nástrojích a zákonitostech finančního trhu                                         0
Mám alespoň základní orientaci v nástrojích a zákonitostech finančního trhu 1
Dobře se orientuji v nástrojích a zákonitostech finančního trhu 2

 

3. Přehled o aktuálním dění na finančních trzích
Prakticky se o dění na finančních trzích nezajímám nebo mu věnuji pozornost jen výjimečně 0
Občas se o dění na finančních trzích zajímám v běžných médiích (TV, rozhlas, internet, časopisy) 1
Tyto informace pravidelně sleduji a vyhledávám v běžných médiích (TV, rozhlas, internet, časopisy) i v médiích či rubrikách takto zaměřených (na ekonomiku či finance) 2

 

4. Vztah k riziku – míra averze k riziku
K riziku mám negativní vztah – nechci podstoupit vyšší riziko poklesu hodnoty mé investice, a to ani za cenu možného vyššího výnosu 0
Jistou míru rizika jsem ochoten/ochotna podstoupit – pouze v omezené míře jsem ochoten/ochotna riskovat možný pokles hodnoty investice za cenu možného vyššího výnosu 1
Mám pozitivní vztah k riziku -  jsem ochoten/ochotna riskovat pokles hodnoty investice za cenu možného vyššího výnosu 2

 

5. Investiční horizont
O hodnotu investice se budu zajímat za 1 až 2 roky                                                                            0
O hodnotu investice se budu zajímat nejdříve za 3 roky až 5 let 1
O hodnotu investice se budu zajímat nejdříve za 5 let nebo spíše za delší dobu 2

 

6. Příklad poklesu hodnoty investice – představte si, že hodnota Vaší investice v negarantovaném finančního fondu s investičním horizontem 5 a více let poklesne například o 10 – 15 %1), tj. např. z původní hodnoty 50 tis. Kč na 43 až 45 tis. Kč. Jak zareagujete?  
Rychle požádám o převod majetku do bezpečnějšího finančního fondu 0
Vyčkám na další vývoj a bude-li hodnota investice v dalších měsících i nadále klesat, požádám o převod do bezpečnějšího finančního fondu 1
Nebudu prostředky přemisťovat, naopak při dalším poklesu využiji této příležitosti poklesu ceny a zvýším svou investici v tomto finančního fondu 2

1) Ve skutečnosti mohou být výkyvy hodnoty investice ještě výraznější, uvedené hodnoty slouží jako příklad pro posouzení Vašeho vztahu k riziku.

 

Vyhodnocení

Vámi získaný počet bodů:

Odpovídá typu investora:

Doporučený fond/fondy s rizikovostí vyjádřenou hodnotou

0 až 4

Konzervativní

Max. 3

5 až 8

Vyvážený

Max. 4

9 až 12

Dynamický

Až 7

 

Smyslem tohoto testu je nabídnout vodítko pro posouzení, jakým typem investora jste. Doporučení je odvozeno z Vašich odpovědí a není závazné – nakolik se jím budete řídit a jaké konkrétní finanční fondy zvolíte, záleží na Vás a Vašem úsudku.

Svou volbu ohledně investování můžete v průběhu trvání pojistné smlouvy měnit podle svých aktuálních potřeb, životní situace či vývoje na finančních trzích.

Vývoj finančních fondů investičního pojištění máte možnost sledovat na www.aegon.cz/fondy.