Cesta:

Investiční asistence ZFP Život

V tabulkách jsou uvedeny alokace nastavené při sjednání pojištění.

Konzervativní asistence

Složka Zastoupení složky Zastoupení finančních fondů
Akciová 40 % AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 8%
AE27 CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM 32%
Dluhopisová 60 %  AE25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM 48%
AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 12%
Likvidní 0 % AE25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM 0%

Balancovaná asistence

Složka Zastoupení složky Zastoupení finančních fondů
Akciová 70 %

AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 14%
AE27 CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM 56%

Dluhopisová 30 % AE25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM 24%
AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 6%
Likvidní   0 % AE25 CONSEQ KONZERVATIVNI PROGRAM 0%

Dynamická asistence

Složka  Zastoupení složky   Zastoupení finančních fondů
Akciová  90  %

AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 18%
AE27 CONSEQ DYNAMICKÝ PROGRAM 72%

Dluhopisová  10 %

AE25 CONSEQ KONZERVATIVNÍ PROGRAM 8%
AE26 CONSEQ BALANCOVANÝ PROGRAM 2%

Likvidní    0 % AE25 CONSEQ KONZERVATIVNI PROGRAM 0%