Cesta:

Investiční asistence

Investiční asistence je služba, která hlídá bezpečnost Vaší investice před koncem pojištění za Vás.

Při investování je třeba brát v úvahu kromě mnoha dalších hledisek také dobu, na kterou je investice plánována. Pokud je investiční horizont krátký, nedoporučuje se volit fondy s vyšší rizikovostí. Na tuto zásadu je ale třeba myslet, i pokud sjednáte smlouvu životního pojištění na desítky let. Také taková smlouva se totiž v určitý okamžik začne blížit ke svému konci. Pokud by byla celá investice po dobu posledních let vázána pouze na akcie, riziko náhlého propadu celé její hodnoty by bylo velmi vysoké.

Proto je vhodné před koncem pojistné doby „ohlídat" bezpečnost investice a přesunout prostředky nebo alespoň jejich podstatnou část do konzervativních fondů.

Jak investiční asistence funguje

U Aegonu můžete mít sjednány tři druhy investičních asistencí: konzervativní, balancovanou a dynamickou. U každé z nich je základem určité nastavení fondů (alokace pojistného do fondů), které se dělí v určitém poměru mezi akciovou a dluhopisovou složku.
Základní nastavení poměru akciové a dluhopisové složky a skladbu konkrétních fondů u produktů:

OK Life

Invest & Live

ZFP Život

Investiční asistence je založena na postupném přesouvání prostředků z akciové složky do složek bezpečnějších. Toto přesouvání probíhá automaticky každé čtvrtletí.
Před koncem pojistné doby se pak každé čtvrtletí přesunou investované prostředky z akciové složky do složky dluhopisové, na samém konci pak pokračuje přesun do fondu peněžního trhu (likvidní složka). Současně se mění nastavení umístění do fondů pro nově placené pojistné, tedy tzv. alokace.

Prohlédněte si, jak se díky investiční asistenci mění rozložení jednotlivých složek v čase. 

Co ještě byste o investiční asistenci měli vědět

Sjednáte-li investiční asistenci, je tím dána alokace do fondů na celou dobu trvání smlouvy. V průběhu trvání pojištění se můžete rozhodnout pro změnu alokace nebo přesun prostředků z jednoho fondu do druhého nebo se můžete rozhodnout změnit typ investiční asistence nebo investičního programu. Ale pouze do chvíle, kdy je zahájen přesun prostředků službou investiční asistence.

Investiční asistenci můžete sjednat i v průběhu trvání smlouvy, pokud je tato služba součástí Vámi sjednaného pojištění.

Přesuny mezi fondy a změna alokace jsou zpoplatněny. Jedná se o čtyři přesuny v pojistném roce, přičemž první změna alokace a první převod je vždy zdarma. Za další tři přesuny je účtován poplatek podle Obchodních podmínek pojistitele.