Cesta:

  • Fondy investičních pojištění

Fondy investičních pojištění

Rizikovost se vyjadřuje na škále 1 - 7 (vyšší hodnota=vyšší riziko). U fondů nabízených od 1. 1. 2018 se jedná o souhrnný ukazatel rizik (SRI) dle metodiky PRIIPs, u dříve nabízených fondů o syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI)

Název fonduKód fonduCenaDenominaceTERRizikovostMorningstar
Peněžní trh a dluhopisy
AE01 Aegon fond peněžního trhu AE01117,23CZK0,65% za rok 20182není k dispozici Hodnocení
AE02 Aegon fond dluhopisový AE02137,32CZK0,75% k 31.12.20182není k dispozici Hodnocení
Alternativní investice
AE16 Aegon fond indexový AE16143,60CZK0,74% k 31.12.20184není k dispozici Hodnocení
Aktivně řízená portfolia
AE45 Aegon konzervativní fond AE45105,07CZK0.95% k 31.12.20182není k dispozici Hodnocení
AE46 Aegon vyvážený fond AE46105,07CZK1.24% k 31.12.20183není k dispozici Hodnocení
Dříve nabízené fondy
AE03 Aegon fond vyvážený AE0396,03CZK2,57% a 1,56% za rok 20185není k dispozici Hodnocení
AE04 Parvest Equity Best Selection Europe AE04104,88EUR1,96% k 30.11.201752
AE05 Generali Fond ropy a energetiky AE0578,93CZK2,64% za rok 20175není k dispozici Hodnocení
AE06 ISČS Sporobond AE06139,38CZK0,78% za rok 20162není k dispozici Hodnocení
AE07 Amundi Fund Solutions - Balanced AE07117,63CZK2,10% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE08 Franklin U.S. Opportunities AE08362,41USD1,81% za rok 201755
AE09 Parvest Equity Best Selection Europe AE0971,18EUR1,96% k 30.11.201752
AE10 ISČS Sporotrend AE1061,23CZK2,30% za rok 20166není k dispozici Hodnocení
AE11 REICO ČS Nemovitostní fond AE11122,89CZK1,91% za rok 20172není k dispozici Hodnocení
AE12 Amundi CR - akciový fond AE12113,08CZK2.29% za rok 20176není k dispozici Hodnocení
AE13 Amundi Funds US Pioneer Fund - A USD (C) AE13220,95USD1,75% za rok 20185není k dispozici Hodnocení
AE14 Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A EUR (C) AE14130,61EUR2.25% k 29.06.201862
AE15 Amundi CR - Sporokonto AE15104,86CZK0.79% za rok 20172není k dispozici Hodnocení
AE17 Aegon fond dluhopisový AE17138,04CZK0,75% k 31.12.20183není k dispozici Hodnocení
AE18 Amundi Fund Solutions - Diversified Growth AE1885,79CZK2,39% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE19 Franklin European Small-Mid Cap Growth AE19146,37EUR1.82% za rok 201753
AE20 Franklin Mutual European (EUR) AE20104,35EUR1.83% za rok 201753
AE21 Amundi Funds Pioneer Global Equity A EUR (C) AE21150,13EUR1,90% za rok 20186není k dispozici Hodnocení
AE22 Templeton Growth (EUR) AE22117,61EUR1.83% za rok 201752
AE23 Conseq invest dluhopisový AE23127,27CZK1,28% k 31.10.20172není k dispozici Hodnocení
AE24 Conseq Invest Akcie Nové Evropy AE2490,40CZK1.57% k 31.12.201754
AE25 Conseq konzervativní program AE25127,47CZK1,90% k 31.12.20182není k dispozici Hodnocení
AE26 Conseq balancovaný program AE26147,20CZK2,39% k 31.12.20184není k dispozici Hodnocení
AE27 Conseq dynamický program AE27141,95CZK2,89% k 31.12.20185není k dispozici Hodnocení
AE28 Aegon Konto AE28117,81CZKn/a1není k dispozici Hodnocení
AE29 Credit Suisse Fund (LUX) Commodity Index+ AE2960,65EUR1,59% k 31.3.20175není k dispozici Hodnocení
AE30 Templeton Latin America AE30196,70USD2,27% za rok 201763
AE31 BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced AE31118,21EUR2,07% k 31.03.20184není k dispozici Hodnocení
AE32 C-Quadrat Arts Total Return Flexible (T) AE32123,57EUR3,25% za rok 201743
AE33 BGF Latin American Fund AE33100,64USD2,12% k 31.12.201763
AE34 Partners Universe 10 AE34117,42CZK1.78% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE35 Partners Universe 13 AE35119,61CZK1,80% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE36 C-Quadrat Total Return Dynamic (VT) AE36125,76EUR3.20% za rok 201743
AE37 BGF Global Allocation Fund AE37188,89USD1,78% k 31.12. 201743
AE38 HSBC BRIC Market Equity AE38157,15USD1,85% k 31.3.201763
AE39 Conseq Total Return AE39141,52CZK2,39% k 31.12.20184není k dispozici Hodnocení
AE40 Conseq balancovaný program 2 AE40139,32CZK1,97% k 31.12.20184není k dispozici Hodnocení
AE41 Conseq dynamický program 2 AE41163,70CZK2,43% k 31.12.20185není k dispozici Hodnocení

TER (Total Expense Ratio) je ukazatel nákladovosti podkladových fondů. Uvedené hodnoty jsou již o tyto náklady očištěny. Investiční životní pojištění v aktuální nabídce má nulový poplatek za správu investic, a proto  hodnoty zde uvedené představují syntetický TER.

U dříve nabízených produktů mohl být poplatek za správu investic nenulový. V takovém případě je třeba jej k uvedené hodně ukazatele TER přičíst. Jeho výše je uvedena v sazebníku poplatků v Obchodních podmínkách k danému produktu (hodnota se pohybuje v rozmezí 0,0 – 0,1 % měsíčně; fondy AE25 – AE28 mají vždy hodnotu 0,0 %).

K dispozici máte online přehled stavu účtu přes internet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Tyto finanční fondy investují do jednotek otevřených podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností Komerční banky (člen skupiny Société Générale Asset Management), BNP Paribas, Investiční společností České spořitelny, Pioneer investiční společností, a.s., Pionner Asset Management, a.s., REICO, investiční společností České spořitelny, a.s., Conseq Invest plc, Franklin Templeton Investment Funds, Credit Suisse, ČP Invest a společností Aegon Pojišťovna, a.s.

Společnost Aegon Pojišťovna, a.s., výslovně upozorňuje, že pojistník neinvestuje přímo do podkladových aktiv tvořících portfolio finančních fondů, nýbrž do finančních fondů investičních pojištění, jejichž hodnota je vázána na hodnotu podkladových aktiv.

Společnost Aegon Pojišťovna, a.s., upozorňuje, že hodnota podílových jednotek finančních fondů je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy tržních cen podkladových aktiv tvořících finanční fondy. Klíčovými riziky ovlivňujícími hodnotu podílových jednotek finančních fondů jsou rizika změn tržních hodnot podkladových aktiv a případně rizika směnných kurzů. Předchozí výkonnost finančních fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Každý z finančních fondů může mít po přechodnou dobu část svých prostředků uloženu na bankovních účtech. Při nákupu podkladových podílových listů příslušného fondu vedeného v cizí měně probíhá měnová konverze z CZK na EUR resp. USD. Směnný kurz zajišťují správci za podmínek blízkých aktuálnímu tržnímu směnnému kurzu na mezibankovním trhu. Žádný z finančních fondů vedených v cizí měně není zajištěn proti změnám měnového kurzu vůči CZK. Některá podkladová aktiva mohou být zajištěna proti změnám měnových kurzů.