Cesta:

Fondy investičních pojištění

Rizikovost se vyjadřuje na škále 1 - 7 (vyšší hodnota=vyšší riziko). U fondů nabízených od 1. 1. 2018 se jedná o souhrnný ukazatel rizik (SRI) dle metodiky PRIIPs, u dříve nabízených fondů o syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI)

Název fonduKód fonduCenaDenominaceTERRizikovostMorningstar
Peněžní trh a dluhopisy
AE01 Aegon fond peněžního trhu AE01116,74CZK0,65% za rok 20172není k dispozici Hodnocení
AE02 Aegon fond dluhopisový AE02135,60CZK0,75% k 31.12.20172není k dispozici Hodnocení
Alternativní investice
AE16 Aegon fond indexový AE16140,54CZK0,65% k 31.12.20174není k dispozici Hodnocení
Aktivně řízená portfolia
AE45 Aegon konzervativní fond AE45102,55CZK0.952není k dispozici Hodnocení
AE46 Aegon vyvážený fond AE46101,77CZK1.253není k dispozici Hodnocení
Dříve nabízené fondy
AE03 Aegon fond vyvážený AE0393,84CZK2,46% a 1,54% za rok 20175není k dispozici Hodnocení
AE04 Parvest Equity Best Selection Europe AE04103,56EUR1,96% k 30.11.201752
AE05 Generali Fond ropy a energetiky AE0580,38CZK2,64% za rok 20175není k dispozici Hodnocení
AE06 ISČS Sporobond AE06135,20CZK0,78% za rok 20162není k dispozici Hodnocení
AE07 Amundi Fund Solutions - Balanced AE07111,76CZK2,10% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE08 Franklin U.S. Opportunities AE08354,85USD1,81% za rok 201755
AE09 Parvest Equity Best Selection Europe AE0970,29EUR1,96% k 30.11.201752
AE10 ISČS Sporotrend AE1060,36CZK2,30% za rok 20166není k dispozici Hodnocení
AE11 REICO ČS Nemovitostní fond AE11120,25CZK1,91% za rok 20172není k dispozici Hodnocení
AE12 Amundi CR - akciový fond AE12108,49CZK2.29% za rok 20176není k dispozici Hodnocení
AE13 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund AE13206,85USD1,68% za rok 201753
AE14 Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity AE14126,88EUR2.09% k 31.12.201763
AE15 Amundi CR - Sporokonto AE15104,26CZK0.79% za rok 20172není k dispozici Hodnocení
AE17 Aegon fond dluhopisový AE17136,32CZK0,75% k 31.12.20173není k dispozici Hodnocení
AE18 Amundi Fund Solutions - Diversified Growth AE1883,08CZK2,39% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE19 Franklin European Small-Mid Cap Growth AE19147,39EUR1.82% za rok 201753
AE20 Franklin Mutual European (EUR) AE20100,90EUR1.83% za rok 201753
AE21 Amundi Funds II - Global Select AE21144,55EUR1,85% za rok 201753
AE22 Templeton Growth (EUR) AE22114,55EUR1.83% za rok 201752
AE23 Conseq invest dluhopisový AE23124,29CZK1,28% k 31.10.20172není k dispozici Hodnocení
AE24 Conseq Invest Akcie Nové Evropy AE2490,27CZK1.57% k 31.12.201754
AE25 Conseq konzervativní program AE25125,12CZK1,90% k 31.12.20172není k dispozici Hodnocení
AE26 Conseq balancovaný program AE26143,96CZK2,40% k 31.12.20174není k dispozici Hodnocení
AE27 Conseq dynamický program AE27139,36CZK2,90% k 31.12.20175není k dispozici Hodnocení
AE28 Aegon Konto AE28117,76CZKn/a1není k dispozici Hodnocení
AE29 Credit Suisse Fund (LUX) Commodity Index+ AE2961,55EUR1,59% k 31.3.20175není k dispozici Hodnocení
AE30 Templeton Latin America AE30184,13USD2,27% za rok 201763
AE31 BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced AE31114,54EUR2,07% k 31.03.20184není k dispozici Hodnocení
AE32 C-Quadrat Arts Total Return Flexible (T) AE32118,51EUR3,25% za rok 201743
AE33 BGF Latin American Fund AE3396,62USD2,12% k 31.12.201763
AE34 Partners Universe 10 AE34114,77CZK1.78% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE35 Partners Universe 13 AE35116,64CZK1,80% za rok 20174není k dispozici Hodnocení
AE36 C-Quadrat Total Return Dynamic (VT) AE36121,03EUR3.20% za rok 201743
AE37 BGF Global Allocation Fund AE37180,26USD1,78% k 31.12. 201743
AE38 HSBC BRIC Market Equity AE38151,93USD1,85% k 31.3.201763
AE39 Conseq Total Return AE39137,64CZK2,58% k 31.12.20174není k dispozici Hodnocení
AE40 Conseq balancovaný program 2 AE40135,40CZK2,01% k 31.12.20174není k dispozici Hodnocení
AE41 Conseq dynamický program 2 AE41160,32CZK2,46% k 31.12.20175není k dispozici Hodnocení

TER (Total Expense Ratio) je ukazatel nákladovosti podkladových fondů. Uvedené hodnoty jsou již o tyto náklady očištěny. Investiční životní pojištění v aktuální nabídce má nulový poplatek za správu investic, a proto  hodnoty zde uvedené představují syntetický TER.

U dříve nabízených produktů mohl být poplatek za správu investic nenulový. V takovém případě je třeba jej k uvedené hodně ukazatele TER přičíst. Jeho výše je uvedena v sazebníku poplatků v Obchodních podmínkách k danému produktu (hodnota se pohybuje v rozmezí 0,0 – 0,1 % měsíčně; fondy AE25 – AE28 mají vždy hodnotu 0,0 %).

K dispozici máte online přehled stavu účtu přes internet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Tyto finanční fondy investují do jednotek otevřených podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností Komerční banky (člen skupiny Société Générale Asset Management), BNP Paribas, Investiční společností České spořitelny, Pioneer investiční společností, a.s., Pionner Asset Management, a.s., REICO, investiční společností České spořitelny, a.s., Conseq Invest plc, Franklin Templeton Investment Funds, Credit Suisse, ČP Invest a společností Aegon Pojišťovna, a.s.

Společnost Aegon Pojišťovna, a.s., výslovně upozorňuje, že pojistník neinvestuje přímo do podkladových aktiv tvořících portfolio finančních fondů, nýbrž do finančních fondů investičních pojištění, jejichž hodnota je vázána na hodnotu podkladových aktiv.

Společnost Aegon Pojišťovna, a.s., upozorňuje, že hodnota podílových jednotek finančních fondů je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy tržních cen podkladových aktiv tvořících finanční fondy. Klíčovými riziky ovlivňujícími hodnotu podílových jednotek finančních fondů jsou rizika změn tržních hodnot podkladových aktiv a případně rizika směnných kurzů. Předchozí výkonnost finančních fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Každý z finančních fondů může mít po přechodnou dobu část svých prostředků uloženu na bankovních účtech. Při nákupu podkladových podílových listů příslušného fondu vedeného v cizí měně probíhá měnová konverze z CZK na EUR resp. USD. Směnný kurz zajišťují správci za podmínek blízkých aktuálnímu tržnímu směnnému kurzu na mezibankovním trhu. Žádný z finančních fondů vedených v cizí měně není zajištěn proti změnám měnového kurzu vůči CZK. Některá podkladová aktiva mohou být zajištěna proti změnám měnových kurzů.