;

Vaše dotazy

Zde můžete vložit jakýkoliv dotaz a naši specialisté vás budou kontaktovat nejpozději další pracovní den. Nechcete čekat? Kontaktujte nás na 244 090 800.

Zašlete mi kopii
Zájemce o informace (dále jen „zájemce") uděluje společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem: Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, ( dále jen „pojišťovna"), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby jeho osobní údaje v rozsahu jméno, typ zájemce, e-mail a telefon, jež poskytl pojišťovně v souvislosti s jeho zájmem o informace byly pojišťovnou zpracovávány za účelem zodpovězení konkrétních dotazů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, je udělen na dobu 5 let a zájemce je oprávněn jej kdykoliv odvolat písemnou formou.