Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem - Aegon Česká republika