Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění stejného typu - Aegon Česká republika