Cesta:

Hlášení pojistné události

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.

Podrobné rady jak postupovat při uplatnění nároku v případě

 

• úrazu 

• hospitalizace nebo pracovní neschopnosti 

• závažného onemocnění 

• invalidity 

• úmrtí