Cesta:

Hlášení pojistné události

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.


Pro nahlášení pojistné události online pokračujte kliknutím na příslušný odkaz:

• úraz - online hlášení

• pracovní neschopnost - online hlášení

• hospitalizace - online hlášení


Pokud chcete nahlásit jinou škodu nebo nechcete využít online hlášení, pokračujte kliknutím na následující odkazy:

 

• úraz

• hospitalizace nebo pracovní neschopnost 

• závažné onemocnění 

• invalidita

• úmrtí