Cesta:

  • Životní pojištění - Jak sjednat a jak ne?

Životní pojištění - Jak sjednat a jak ne?

Sjednani pojisteni

Invalidita, závažná nemoc, těžký úraz. Rizika, která číhají na každého z nás, a mohou nás na dlouhou dobu vyřadit ze života, na který jsme zvyklí. Připraví nás o možnost pracovat, podílet se na chodu domácnosti a znamenají ztrátu výdělku. V takových situacích je potřebná každá pomoc, a to zejména ta finanční. Úspory nejsou nevyčerpatelné a pomoc státu v mnohých případech není dostatečná. Proto se životní pojištění v současné době stává téměř ekonomickou nutností. Jak se ale na trhu s tímto složitým produktem vyznat? Podle čeho vybírat, abychom se skutečně ochránili?

Hlavní podstata životního pojištění se skrývá především v krytí následků závažných zdravotních rizik: úmrtí (ztráta živitele rodiny), dlouhodobá pracovní neschopnost (invalidita a s tím spojená ztráta výdělku) a vznik střednědobé pracovní neschopnosti v důsledku vážné nemoci. Při výběru je proto důležité zaměřit se na kvalitu nabídky krytí těchto rizik. To se odvíjí od jednoduché kalkulace, co se stane s našimi příjmy v případě závažné zdravotní či životní události.

Většina lidí se spoléhá na finanční kompenzaci od státu. Ta ale pokryje pouze nutné životní minimum, které v případě živitele rodiny jen těžko stačí na zachování životní úrovně celé domácnosti. Například ženatý muž s jedním malým dítětem s průměrným hrubým příjmem kolem 25 000 korun, má v případě výpadku příjmu denně nárok na 450 korun nemocenské. Invalidní důchod by se u něj pohyboval od 5 400 do 11 300 korun podle zařazení do první, druhé či třetí invalidní skupiny. V důsledku úmrtí by jeho rodina obdržela na sirotčím a vdovském důchodu necelých 13 000 korun.

Kritéria pro vhodný výběr a nastavení životního pojištění by pak měla zohledňovat skutečný výpadek příjmu, tedy nahradit jeho výdělek, který po zdanění a všech odvodech představuje více než 20 000 korun. Společně s tím by měla pojistka zohlednit klientovu averzi k riziku. To znamená, na jak dlouhé období považuje za vhodné uvedený výpadek krýt a jakou cenu je ochotný a schopný za pojištění uhradit. Dnes již díky internetu existuje možnost otestovat si na stránkách www.cssz.cz váš vlastní výpadek příjmu.

Klienti pojišťoven často dělají chybu, že si pojistí raději pravděpodobná rizika s nepodstatným dopadem než méně pravděpodobná s fatálními následky. Například zlomená ruka zpravidla představuje pro člověka zhruba šest týdnů léčení, někdy nemusí ani znamenat výpadek příjmu po celou tuto dobu. Navíc léčba takového zranění nevyžaduje většinou žádné extrémně speciální zacházení, pomůcky či zásadní péči druhých. O pojištění těchto menších rizik je lépe uvažovat až v druhé řadě a brát je jako jakousi nadstavbu. Aby mělo životní pojištění smysl, a přitom nestálo horentní částky, platí pravidlo: „Pojišťujte zejména to, co nezvládnete pokrýt sami".

Obecně by se tedy dala kritéria pro výběr životního pojištění shrnout do několika základních bodů. Při sjednávání se vždy zaměřujte zejména na významná rizika, která mají zásadní finanční dopad. Zvažte možné dopady výpadku příjmu a možnosti jeho pokrytí ve Vašem individuálním případě. Výběr a nastavení pojistné ochrany je vhodné zkonzultovat s pojistným poradcem, na něhož máte dobré doporučení. Nevybírejte pouze na základě ceny, levné řešení může mít mnohá úskalí a omezenou pojistnou ochranu. Při předpokládaném pokrytí výpadku příjmu zahrňte inflační očekávání, tzn. buď volte možnost automatické indexace pojistné částky anebo alespoň v průběhu pojistné doby pravidelně kontrolujte její postačitelnost. A v každém případě si vždy pečlivě prostudujte pojistné podmínky.